Home » เกี่ยวกับชมรมฯ » ติดต่อชมรมฯ

ติดต่อชมรมฯ

ชมรมนักร้องประสานเสียง สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2218-2838
หรือ 092-561-5469(ประธานชมรม: อิม รัฐศาสตร์ ปี 4)
อีเมล: cuchorus1973@gmail.com

 
ห้องชมรมนักร้องประสานเสียง ส.จ.ม.

ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารจามจุรีเก้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330

•ห้องชมรมใหม่ตั้งอยู่บนลานจอดรถชั้น 6 ให้ขึ้นลิฟท์จากส่วนลานจอดรถ ซึ่งสามารถเข้าได้จากด้านนอกอาคาร

•ถ้าหากเข้ามาทางฝั่งสนามกีฬาฯ ทางขึ้นลิฟต์จะอยู่ใกล้สหกรณ์ออมทรัพย์ สาขาจามจุรี 9 เมื่อขึ้นถึงชั้น 6 แล้วจะอยู่ในตัวอาคาร

•หากเข้าทางฝั่งหอพัก U-center ออกจากลิฟต์ให้เลี้ยวขวาเดินลัดลาดจอดรถทางด้านทิศใต้ จะเจอทางเข้าอาคาร

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของทางชมรมฯ ได้ที่ Facebook และ Twitter ของชมรมฯ

 

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์โดยชมรมนักร้องประสานเสียง ส.จ.ม.

ข้อมูล รูปภาพ ไฟล์เสียง ที่แสดงบนเว็บไซต์แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชมรม การศึกษาด้านการขับร้องประสานเสียง และเผยแผ่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น