กิจกรรมชมรม/CKT5

กลับสู่หน้ากิจกรรมฯ

 

คอนเสิร์ตประสานเสียงสามสถาบัน จุฬาฯ เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (The Chulalongkorn Kasetsart Thammasat Choral Concert) เป็นการร่วมขับร้องเพลงร่วมระหว่างชมรมนักร้องประสานเสียง สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Chorus)ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Chorus) และชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus) อันเป็นสามสถาบันที่ได้รับพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์ เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ และเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง

โดยในครั้งที่ 5 นั้นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 ณ ศาลาเฉลิมกรุง ในชื่องานว่า คอนเสิร์ตประสานเสียงสามสถาบัน เพื่อกำลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายการเพลงที่ใช้แสดง

ผู้อำนวยเพลง:

 • นายนิติ งามสมประเสริฐ [CU Chorus],
 • นางสาวปิยมาภรณ์ สบายแท้ [KU Chorus],
 • ผศ.ชนนาถ มีนะนันทน์, นายสิรวิชญ์ ทีวะกุล [TU Chorus]

รายการแสดง

 • การแสดงครึ่งแรก “ร้อยรักรวมไทย”
  • เพลงพระราชนิพนธ์ มหาจุฬาลงกรณ์
  • เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์ [KU Chorus]
  • เพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง [TU Chorus]
  • ลาวดวงเดือน
  • บัวขาว
  • เมดเลย์วิถีไทย (เพลงเขมรไล่ควาย กรุงเทพราตรี มนต์รักบ้านนา และข้างขึ้นเดือนหงาย) [KU Chorus]
  • ก้อนหินละเมอ [TU Chorus]
  • รัก [TU Chorus]
 • [—พักครึ่งการแสดง—]
 • การแสดงครึ่งหลัง “ร้อยใจรักแผ่นดิน”
  • ดุจบิดามารดร
  • รักกันไว้เถิด [KU Chorus]
  • บ้านเกิดเมืองนอน [KU Chorus]
  • สามัคคีประเทศไทย [KU Chorus]
  • ฉันคนไทย [TU Chorus]
  • Pass the love forward
  • เดี่ยวเปียนโนเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน ใกล้รุ่ง แผ่นดินของเรา
  • ร่มพระบารมี [แสดงร่วม]
 • สรรเสริญพระบารมี [แสดงร่วม]