Home » ทั่วไป » ผลการคัดเลือกนักร้องและนักเปียโนประจำปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักร้องและนักเปียโนประจำปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักร้องและนักเปียโนประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ชมรมนักร้องประสานเสียง สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นนักร้องและนักเปียโน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งเปิดรับสมัครและคัดเลือกไปแล้วนั้น

บัดนี้ ชมรม  ได้คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรมทั้งสิ้น 83 คน เป็นนักร้องจำนวน 80 คน และนักเปียโนจำนวน 3 คน ดังเอกสารรายชื่อแนบ

เอกสารแนบ

คลิกที่นี่

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ชมรม  มีสิทธิ์ที่จะจำหน่ายชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนรายชื่อสมาชิก

ขั้นตอนการปฎิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

1. ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติได้ ที่นี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 จนถึงวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 .

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00  ชมรมนักร้องประสานเสียง ..ชั้น 6 อาคารจามจุรี 9

3. ในวันปฐมนิเทศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำรูปถ่ายขนาดใดก็ได้ จำนวน 1 รูปมาด้วย

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.